KERAMIKA MODUS

Blog

Koja su fizikalno mehanička svojstva keramičkih pločica?

Fizikalno mehanička svojstva određena su normom HRN EN 14411:2006 za pojedinu grupu pločica.

 

KERAMIKA MODUS