KERAMIKA MODUS

Blog

Što su keramičke pločice?

Riječ „keramika“ potječe od grčke riječi „keramos“ što znači pečena zemlja.

 

KERAMIKA MODUS